Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xóm Ngườm Khang, TT Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng
Điện thoại: 963089810
 • Phan Thị biên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Hoàng Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0383247973
  • Email:
   hoangthiha01@gmail.com